Artikel för Lärare/Pedagog


Här beskrivs hur du startar en uppgift

 1. Som skapats direkt i en klass/grupp
 2. Som skapats i en planering
 3. Som du vill dela ut till en eller fler elever i efterhand


1. Starta en uppgift som är skapad direkt i klass/grupp.


Uppgifter kan antingen ligga i en pedagogisk planering eller skapas separat under fliken Planering/Uppgifter. Oavsett var de skapas bestämmer du som lärare när eleverna ska få ut uppgiften.


Starta (tilldela) en uppgift som skapas direkt i en klass/grupp.

 • Skapa först uppgiften direkt i klassen/gruppen eller hämta fram ett utkast. Om du inte vill dela ut uppgiften direkt kan du istället välja att "Spara" och Starta uppgiften senare. Så länge uppgiften ligger som utkast kan bara du som lärare se den. Uppgiften finner man då under fliken Ej Tilldelade.
 • Gå till aktuell klass/grupp.
 • Gå till fliken "Ej tilldelade"
 • Välj vilka elever som ska få uppgiften.
 • Sätt inlämningsdatum.
 • Sätt en bock i rutan om man vill att inlämnade dokument i uppgiften ska plagiatkontrolleras.
 • Klicka på Tilldela.

Här står läraren i klassen och har valt att visa uppgifter som ej är tilldelade än.


Efter att ha valt uppgift sätter läraren datum för inlämning samt vilka elever som ska få planeringen.


Nu visas uppgiften under Fliken "Väntar på inlämning".2. Starta en uppgift som ligger i en planering


Från planeringen:

I översikten över planeringar i gruppen/klassen ser du vilka som har uppgifter, välj en av dessa.


Scrolla ner till avsnittet med uppgifter och klicka på Starta knappen för önskad uppgift och välj sen elever som ska ha uppgiften samt inlämningsdatum på samma sätt som beskrivet ovan.

Uppgiften visas nu under Uppgifter, fliken "Väntar på Inlämning!.


3. Starta en uppgift för en enskild elev/några elever i en grupp


Om du har en uppgift i en planering och har tilldelat den till dina elever, startat uppgiften så kan det ju hända att det tillkommer elever senare eller att du faktiskt vill starta uppgiften åt olika elever vid olika tillfällen. På klassöversikten för uppgifter ser du hur många elever uppgiften är startad för samt under fliken "Ej tilldelade", vilka elever som ännu ej har planeringen.


Starta uppgiften för enstaka elever
 • Gå in på  under Planeringar och sedan Uppgifter.
 • Välj aktuell uppgift och öppna den.
 • Gå till fliken "Ej tilldelade"
 • Klicka på Ändra tilldelade elever och datum.
 • Bocka för de elever som ska få uppgiften. (De som har den redan är redan förbockade.) Om alla resterande elever ska ha uppgiften kan du välja "alla" längst upp ovanför elevlistan.
 • Klicka sen på "Ok"