För att söka efter en specifik lärlogg eller person kan mananvända funktionen "hitta" som finns i listen till vänster. Den visas alltid.
Funktionen "Hitta" finns för alla roller men söker på olika sätt


  • Lärare och personal - Söker i skolan och alla grupper man tillhör
  • Elev och vårdnadshavare - Söker i egna (elevens/barnets) lärloggar, klasser/grupper och skolan. 
  • Observatör och Skoladmin - Söker bara i skolan