Många vill ha en speciell grupp för bara personal, arbetslaget eller liknande så att man t ex kan använda Lärloggen och kommunicera utan risk för att det syns för någon annan. Det är enkelt att skapa en sådan grupp, skoladmin kan göra det på samma sätt som övriga grupper/klasser skapas. Viktigt att tänka på:


  • För att skapa en grupp måste du vara Adminstratör för skolan.
  • Personalen ska hämtas in som personal (lärare/pedagoger)
  • Gruppen behöver inte ha någon skolform.


Efter att gruppen skapats hämtar du in personal i gruppen. OBS! Välj Lärare/Pedagog.


Personalgruppen visas på startsidan för alla som är medlemmar.  


Självklart går det att ha flera grupper med personal för olika behov tex som här i en Gymnasieskola där man har olika grupper för arbetslagen.
Notera! Vill man arbeta med medarbetarsamtal gör man inte det i personalgruppen utan det sker på annat sätt.

Använda Unikum för medarbetarsamtal

Kom igång - Skolledare & medarbetarsamtal

Skolformen man använder för material till medarbetarsamtal heter "Medarbetarsamtal" och den skolformen ska endast användas just till medarbetarsamtal.Personalgrupp med personal från flera skolor

Om det finns behov av en grupp med all personal i ett skolområde, rektorer eller andra liknande grupper med personal från flera olika förskolor/skolor ska dessa INTE läggas i någon av de ordinarie skolorna. 


Kommunadmin gör följande:

  • Skapar en ny "skola" och döp till t.ex Gemensamt i "kommun X" (eller vad ni nu vill kalla den)
  • Skapa önskade grupper i den för t.ex "Rektorer i område 1", "Personal grundsärskolan", "Ämneslag matematik" et.c. 
  • Hämta in personal från respektive skola/förskola i grupperna. Dessa ska alltid hämtas in som personal.


Exempel på grupper för de olika rektorsområdena.


"Skolan" heter RektorsområdenI den finns dessa grupper med personal från flera olika skolor.

Personalen kommer att se sin grupp på sin startsida precis som för alla vanliga klasser och grupper.