Det är viktigt att veta att olika roller har olika behörigheter och att man inte kan skriva ett lärloggsinlägg på alla nivåer. 

Nedan kan du se vilken nivå man behöver vara på för att skapa olika lärloggsinlägg:


Vilken nivå

Vem kan skapa

Vem kan man skicka till

Kommunens Lärlogg

Kommunadmin, kommunobservatör

Alla skolor och grupper i kommunen

Skolans Lärlogg 

Admin, observatör (rektor)

Alla grupper i skolan inklusive vårdndshavare

Gruppens Lärlogg

Personal i gruppen/avdelningen, admin, observatör

Alla som har koppling till gruppen

Individens Lärlogg

Lärare, mentor, elev, vårdnadshavare, admin, observatör

Alla som har koppling till individen