För att lägga in en utredning i Unikum Stödinsatser, behöver man ha rollen mentor, observatör (roll som används av specialpedagoger och elevhälsan samt ofta av skolledningen), administratör eller rektor.

Det är bara dessa roller som kan se innehållet i en utredning. Den är dold för övriga personal. Elev och vårdnadshavare ser inga delar av Särskilt stöd inne i Unikum.


Lägga in en utredning

  • Gå till klassen/gruppen och  Stödinsatser samt klicka på önskad elev.
  • Klicka på knappen "Logga in med högre säkerhet" (om du inte redan är inloggad med högre säkerhet, då visas inte den knappen.)
  • Klicka på "Ny utredning" eller "Använd befintlig" om du vill återanvända en tidigare utredning.
  • Fyll i ansvariga, beslutsdatum och övriga delar av utredningen
    • Notera! Det finns en spärr i Unikum som gör att man loggas ut efter 45 minuter om man inte uppdaterar sidan. Se därför till att spara ofta under tiden du skriver i utredningen, annars riskerar du att informationen går förlorad.
  • Hämta in övriga personer som ska kunna se och medverka (skriva) i utredningen.
  • Bestäm om det ska beslutas om utredning eller ej (kan göras senare). SPARA. 

 

Notera! Om det är en lärare som tar beslut om utredning så är det att betrakta som ett "Förslag till beslut" som rektor behöver bekräfta. Rektor får notis. Läs mer under Beslutsprocess om utredning.

Förutom rektor och specialpedagoger (observatörer) är det bara mentor och övriga som är inbjudna som kan se och skriva i utredningen.