Artikel för Administratör/Lärare/Pedagog


För de som har abonnemang på Ouriginal (fd Urkund) kan det lätt kopplas in till Unikum så att inlämningsuppgifter kan plagiatkontrolleras.

Så här går det till:

  • Centralt ansvarig för Unikum/IT-ansvarig lägger en beställning hos Unikum för att koppla på Ouriginal. Det görs till er kontaktperson på Unikum kundstöd eller via den ordinarie supporten.
  • Ni kontaktar Ouriginal och ber dem mappa de skolor som ska använda Ouriginal mot Unikum.
  • Unikum slår på Modulen för kommunen.
  • Kommunadmin slår på funktionen "använd plagiatkontroll" för de skolor som ska använda Ouriginal.
  • Lärarna lägger in sin analysadress i sina inställningar. 

    På lärarnas personliga startsida under "Inställningar" kommer nu att visas ett nytt avsnitt: "Plagiatkontroll". Där lägger man in sin e-postadress som man har fått av Ouriginal (t.ex. xxx.xxx@analysis.urkund.com) i fältet "Identitet hos Ouriginal (fd Urkund)".


Slå på plagiatkontroll med Ouriginal (fd Urkund). (Skoladmin eller kommunadmin)
Pedagoger lägger in sin analysadress i sina "Inställningar"  
Använda Plagiatkontroll i Unikum (för lärare/pedagog)


När du väljer att starta en uppgift måste du bocka för rutan för Plagiatkontroll. Detta måste göras när du startar uppgiften. Du kan inte göra det i efterhand.
När eleverna har lämnat in dokumentet (OBS! Endast .pdf eller .docx utan specialtecken, det räcker inte med länkad inlämningsuppgift i detta fall) skickas dokumentet till Ouriginal som kontrollerar och ger en procentuell likhetsgrad tillbaka.