Artikel för Administratör/Pedagog/Lärare


Det finns två olika möjligheter som är viktiga att förstå och använda vid rätt tillfällen. Inaktivera eller Ta bort.


1. Inaktivera

Detta är att likställa med att arkivera och det bör användas i första hand. När en planering inte längre är aktuell efter att arbetsområdet avslutats bör den inaktiveras för alla som tilldelats den. Detta för att det ska bli mer lättöverskådligt både för dig och övriga, bara aktuella planeringar bör visas. Dessutom behöver planeringar eller matriser som tilldelats till enskilda barn/elever arkiveras och finnas kvar i deras arkiv. Det gör dom om du väljer att inaktivera. 

  • Gå till den klass/grupp du vill inaktivera planeringen för.
  • Klicka på planering (och sen matris om det är en matris du ska inaktivera)
  • Välj den planering som ska inaktiveras och klicka på Inaktivera.

 

Den inaktiverade planeringen/matrisen flyttas till ”Arkiv” och visas inte längre under fliken Planering. Inget händer med innehållet. Alla kommentarer, uppgifter samt bedömningar mm finns kvar och om du vill titta i planeringen/matrisen kan du lätt göra det via elevens arkiv eller aktivera den igen genom att leta upp den i arkivet och klicka på "Aktivera".


Notera! Du ska aldrig ta bort en planering som använts, den är viktig att ha kvar som underlag till bl.a. omdömen och bedömningar och kvalitetsarbete. Ta bort används bara när du t.ex. tilldelat fel planering eller matris.


2. Ta bort

Om du av någon anledning vill ta bort en tilldelad planering från grupp/barn/elever  d.v.s. radera den med dess innehåll, inklusive alla eventuellt gjorda bedömningar, uppgifter och kommentarer så är det "Ta bort" du ska använda. D.v.s. använd detta endast i nödfall då du t.ex. av misstag tilldelat fel planering eller matris till grupp/barn/elever.

  • Gå till klassens startsida.
  • Klicka på Planering (och sen Matriser om det är en matris du vill ta bort.)
  • Klicka på Ta bort, bekräfta med OK.


Notera! En borttagen planering/matris går aldrig att återfå och innehållet går inte att återskapa. Normalt sett ska du aldrig behöva använda "Ta bort". Det är inaktivera som ska användas för att arkivera en planering eller matris som inte längre används.


Ta bort när du står i Skolbanken är en annan sak, det betyder att ditt original tas bort och det kan bara göras med planeringar/matriser som aldrig tilldelats till någon. Planeringar/matriser som används går inte att ta bort ur Skolbanken.