Artikel för Administratör/Pedagog/Lärare


På Unikum har vi lagt in bedömningsstöd i form av lila matriser utifrån Skolverkets förlaga. Det är bl.a. obligatoriskt material för kartläggning i förskoleklass och bedömningsstöd för år 1. Kartläggningen utgör en bra grund för den undervisningen du planerar – en trygghet att kunna möta alla elevers behov i gruppen. Matriserna ligger klara i Skolbanken så att du kan tilldela dina elever. Matrisen följer sen eleven till nästa skolform och underlättar överlämningen till nästa lärare. 


För att det ska kunna gå att jämföra olika grupper, skolor osv med varandra krävs att det är samma sak som mäts. Unikum har gjort vissa matriser som är "låsta", dvs bara Unikum kan ändra dem och detta gör vi för att kvalitetssäkra innehållet så att du lugnt kan använda dem och vara säker på att de är skapade enligt Skolverkets förlaga. Man ser att det är en matris skapad av Unikum om det står “Skapat i Nationella styrdokument - Unikum” på den i Skolbanken. Se längre ner i artikeln för en lista på de bedömningsstöd som är skapade av Unikum. 


Matriserna för bedömningsstöd är alltid dolda för elever och vårdnadshavare till skillnad mot de vanliga gröna som ni skapar själva.


Så här använder ni bedömningsstödsmatriserna (lila):

1. Kommunadmin går in i Skolbanken och väjer de matriser ni vill använda och markerar dem som kommunfavoriter. (På så sätt hittas de lättare eftersom det finns mycket annat under "Hela landet")

2. Lärare som vill använda dessa går till Skolbanken, Matriser, Bedömningsstöd, Fliken "Kommunens" och tilldelar den/de man vill använda.


För kommunadmin: Markera som kommunfavorit

 • Ställ dig på nivå kommun/organisation
 • Gå till Skolbanken
 • Välj Matriser
 • Välj matristyp "Bedömningsstöd"

 • Välj en matris och markera den som kommunfavorit


För lärare: Använda Bedömningsstödet med eleverna

 • Ställ dig i diskola och välj klass/grupp
 • Gå till Skolbanken
 • Välj Matriser
 • Välj matristyp "Bedömningsstöd"
 • Välj fliken "Kommunens"
 • Klicka på önskad matris för att öppna den och sen Tilldela på samma sätt som med de gröna matriserna.
De bedömningsstöd som Unikum gjort till matriser är:


Grundskola:

MatrisÄmne
Hitta språket - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019) 
Sv Sva
Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens skrivutveckling  
Sv Sva
Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens läsutveckling
Sv Sva
Bygga Svenska åk 1-3 SKRIVA 
Sv Sva
Bygga Svenska åk 1-3 LYSSNA
Sv Sva
Bygga Svenska åk 1-3 LÄSA 
Sv Sva
Bygga Svenska åk 1-3 TALA
Sv Sva
Bygga Svenska åk 4-6 SKRIVA
Sv Sva
Bygga Svenska åk 4-6 LYSSNA
Sv Sva
Bygga Svenska åk 4-6 LÄSA
Sv Sva
Bygga Svenska åk 4-6 TALASv Sva

Hitta matematiken  - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter HT åk 1
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 1
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 1
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 2
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 2
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 2
Ma
Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 3 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 3Ma


Anpassad grundskola:

Matris
Ämne
Bedömningsstöd (Skolverket) år 1 Anpassad grundskola Avstämning A, Läsa och skrivaSv Sva
Bedömningsstöd (skolverket) år 1 Anpassad grundskola Avstämning B & C, LäsaSv Sva
Bedömningsstöd (skolverket) år 1 Anpassad grundskola Avstämning B & C, SkrivaSv Sva
Gilla Läsa Skriva Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Anpassad grundskola, Skrivprogression
Sv Sva
Gilla Läsa Skriva Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Anpassad grundskola, Läsprogression
Sv Sva

Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket). åk 1-6 Anpassad grundskola, Taluppfattning och tals användning - skriftligt
Ma
Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket). åk 1-6 Anpassad grundskola, Taluppfattning och tals användning - muntligt
Ma
Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket). åk 1-6 Anpassad grundskola, Tid, pengar, statistik, geometri - muntliga uppgifter
Ma
Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket) åk 1-6 Anpassad grundskola, Gruppuppgifter I
Ma
Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket) åk 1-6 Anpassad grundskola, Gruppuppgifter 2,3
Ma
Gilla Matematik - Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Anpassad grundskola, skriftliga uppgifter Taluppfattning
Ma
Gilla Matematik - Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Anpassad grundskola, skriftliga uppgifter del 2
Ma
Gilla Matematik - Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Anpassad grundskola, Gruppuppgifter III
Ma
Gilla Matematik - Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Anpassad grundskola, muntliga uppgifter
Ma