Om du har flera roller i Unikum, tex personal och vårdnadshavare så kan du ha olika e-postadresser för de olika rollerna.

Du får då e-post som rör dina barn till din privata e-post och det som rör dina elever till din arbetsmail. Du ställer in dessa på din personliga inställningssida under avsnittet Kontaktuppgifter.


NOTERA! För er som har autosynk, dvs hämtar uppgifter  från kommunens skoladministrativa system så är det främst där du ska uppdatera dina kontaktuppgifter. I Unikum delas sedan dina kontaktuppgifter upp per roll och man kan tydligt se vilka kontaktuppgifter som hör till vilken roll. 


Användare som tittar på din profil kommer endast se de kontaktuppgifter de har rätt att se. Är det t.ex. en vårdnadshavare till en av dina elever som tittar på din profil kommer hen endast se dina arbetsrelaterade kontaktuppgifter. Är det istället en personal på den skolan där du är vårdnadshavare som tittar på din profil, kan de istället endast se dina privata kontaktuppgifter. 


När en pedagog till Naya tittar på Tristans profil ser hen endast Tristans kontaktuppgifter i hans roll som vårdnadshavare.


När en vårdnadshavare i gruppen där Tristan där personal tittar på Tristans profil ser hen endast hans kontaktuppgifter i hans roll som pedagog - inte vårdnadshavare.