Starta ett nytt ämne

Följa upp ett samtal

I vår samtalsmall under planering framåt/ överenskommelser har vi även uppföljning. Hur tycker VH att det gått och hur tycker förskolan att det gått. 


Hur kan vi använda det på smartast sätt? 

Går det att bjuda in VH igen till ett genomfört samtal? 

1 kommentar

Hej Jessica,


Kan du skapa ett supportärende med ett ex så tar vi oss en titt på mallen.


/Unikum kundstöd 

Logga inför att publicera en kommentar