Om plattformstjänster


Plattformstjänster handlar om säkerhet och kapacitet i Unikum. Det gäller till exempel att kunna använda Mobilt BankID för att logga in smidigt och säkert i Unikum Familj, att kunna kontrollera att användarens personnummer  är korrekt med Statens Personadressregister SPAR eller att hantera kapacitet för säker dokumentation eller arkivering.


Plattformstjänster används och förbrukas kontinuerligt. Olika kunder har olika sätt att använda Unikum, och det innebär att de har olika stora behov av t.ex SMS-meddelanden eller kapacitet för dokumentation. Unikum håller reda på precis den förbrukning som sker av plattformstjänster för varje kund. 


Det finns flera typer av plattformstjänster:


SMS-meddelanden. Dessa används till exempel för att snabbt nå ut med viktiga meddelanden till användare genom att skicka SMS, eller för att skicka engångslösenord via SMS för inloggning i Stödinsatser eller liknande. SMS-meddelanden behöver aktiveras för de organisationer som vill använda dem. Faktureras i Tjänstepaket allteftersom det börjar förbrukas.


Stark autentisering  med BankID. Används till exempel för att logga in smidigt och säkert i appen Unikum Familj. Faktureras i Tjänstepaket allteftersom det börjar förbrukas.


Validering av användaruppgifter via SPAR (Statens Personadressregister). Denna validering syftar till att undvika personuppgiftsincidenter om en administratör försöker lägga in nya användare med fel personnummer eller namn. När en ny användare läggs in manuellt kontrolleras uppgifterna mot SPAR-registret. Om fel upptäcks avbryts registrering av den nya användaren. Faktureras i Tjänstepaket allteftersom det börjar förbrukas.


Arkiv Bas - Innebär arkivering och lagring av dokumentation enligt följande:


Kapacitet säker dokumentation. Handlar om att säkra tillräcklig kapacitet för kunden att säker lagring bilder, bilagor, filer och filmer. En grundläggande kapacitet ingår i abonnemanget, utökad kapacitet för säker dokumentation faktureras årsvis enligt avtal. Baseras på mängden dokument dvs antal.


Arkivering av dokumentation och ärenden. Gäller arkivering i Unikums e-arkiv av ärenden och dokumentdelar som bedömningar, planeringar, lärloggar mm enligt arkivlag och dokumenthanteringsplan. Hanterar separation av dokumentationskategorier och skapandedatum, koppling till skapande enhet och huvudman, och möjliggör arkivering och gallring enligt dokumenthanteringsplan. Fakturering sker årligen per dokumentdel för dokumentation som är äldre än två år under rubriken Arkiv Bas. 

För att hålla nere administrationen för er och oss faktureras löpande förbruktningstjänster som SMS-meddelanden, Stark autentisering och Validering allteftersom de börjar förbrukas i Tjänstepaket, medan kapacitet för arkivering av dokumentation och ärenden, samt kapacitet säker dokumentation, faktureras årsvis. Paketens storlek är avpassade så att antalet fakturor per år inte ska blir för stort.