Översikt med alla aktuella planeringar för en grupp/klass

 • Gå till Klassens/gruppens startsida.
 • Klicka på Planering  så ser du en lista med alla aktuella planeringar för klassen.


Översikten visar:

 • Antal elever som har planeringen tilldelad.
 • Om planeringen har en bedömningsmatris.
 • Planeringens namn och för vilka årskurser den är skapad.
 • I vilka ämnen planeringen används.
 • Om planeringen innehåller uppgifter.

 

 


Översikt med en specifik planering för alla elever i grupp/klass

Från översikten över alla planeringar kan du gå vidare och se en översikt för en enskild planering där du kan se status för respektive elev. Välj önskad planering genom att klicka på den från klassöversikten.


Översikten visar:

 • Namnet på de elever som har planeringen
 • Om den har en bedömningsmatris samt om det finns bedömningar gjorda (grön-markerade rutor i minimatrisen visas)
 • Ämneskopplingar.
 • Om den innehåller uppgifter och hur många.
 • Om det finns kommentarer (pratbubbla med siffra för antal kommentarer.


 


Översikt med aktuella planeringar för en elev

 • Gå till elevens startsida.
 • Klicka på Planering, du ser nu en lista med elevens alla aktuella planeringar.


Översikten visar:

 • Om den har en bedömningsmatris samt om det finns bedömningar gjorda (grön-markerade rutor i minimatrisen visas)
 • Ämneskopplingar.
 • Om den innehåller uppgifter..
 • Om det finns kommentarer (pratbubbla med siffra för antal kommentarer.

 


TIPS!  Om det är många planeringar kan du filtrera fram per ämne genom att välja ämne i rullisten.