Om ni är flera som samarbetar med att ta fram pedagogiska planeringar eller bedömningsmatriser så går det bra att samarbeta  i Unikum. Du som skapat en planering eller matris kan i så fall bjuda in kollegor (behöver ha rollen lärare och finnas i din skola) som du vill ska kunna redigera innehållet i din planering eller matris. Så här gör du för att bjuda in:Lägg till medredaktör till en planering

  • Gå till Skolbanken
  • Leta reda på din planering eller matris och öppna planeringen i redigeraläge.
  • Klicka på "ändra" så kommer en "pop-up"-ruta där du kan lägga till Medredaktörer.
  • Skriv in del av eller hela namnet på den som ska bjudas in och markera sen personen/personerna i listan, en och en.
  • Klicka på Klar för att spara.

 
Symbolen visar att det nu finns medredaktörer.Lägga till medredaktörer till en matris


Det sker på liknande sätt men i matriseditorn heter det "bjud in"

  • Klicka på "bjud in"
  • Markera önskade personer i listan.
  • Klicka på Bjud in.Efter inbjudan ser det ut så här.


Medredaktörer till samtalsmallar

Samtalsmallar har inga medredaktörer. Samtalsmallar skapas av administratörer som alltid har möjlighet att redigera skolans mallar. Det styrs av rollen skoladmin.