Ibland kan man på förskolan/skolan behöva ta fram dokumentationen för ett barn eller elev som slutat. Endast skol- eller kommun-admin kan ta fram historik.

  • Gå till förskolan/skolan (där barnet/eleven tidigare har gått)
  • Klicka på Skiftnyckeln 
  • Gå till fliken Historik
  • Skriv in barnets/elevens fullständiga personnummer
  • Klicka sedan på barnet/eleven
  • Dokumentationen finns sedan under respektive flik samt i elevens/barnets Arkiv.