Kräver adminbehörihget för skolan.

För att kunna ta bort en grupp manuellt behöver man göra följande.

  • Se till att den först är tömd på information så att inget går förlorat.
  • Ta bort alla relationer som barn, elever, pedagoger osv.
  • Gå sedan in under Admin skolnivå, markera sedan gruppen man vill ta bort och därefter klicka på "Ta bort markerade gruppen ur Centralskolan".

Verifiera att du vill ta bort gruppen genom att klicka OK.

Notera! En borttagen grupp kan inte återhämtas av en admin, eller Unikum support. Om man felaktigt tagit bort en grupp och behöver lägga tillbaka den eller behöver dokumentation som man inte rensat så måste man lägga in en beställning genom Unikum Support som medför en kostnad.