Den med admin behörighet på skolan kan enkelt kontrollera att en undervisningsgrupp är kopplad till rätt kurs.


  • Admin går in på gruppen man vill undersöka och klickar på skiftnyckeln.
  • Klicka sedan på inställningar

   • Under inställningar i mitten ser man vilken kurs gruppen är kopplad till.
  • Vill man ändra så klickar på Koppla till Kurs knappen och söker upp rätt kurs.


FAQ

 

  • Om det redan finns bedömningar på gruppen och man ändrar kurs, kommer dessa bedömningar att hamna i arkivet. Här behöver man ta ett beslut om man ska lägga in bedömningen igen mot rätt kurs eller vänta till t ex terminsskifte.