Unikum stödjer extern inloggning för personer med icke svenskt personnummer, så kallat TF-nummer. Dessa kan logga in i Unikum via kommunens egen inloggningslösning.


För att detta ska fungera krävs följande:

  • TF-nummer ska användas enligt SCBs standard (se nedan)
  • Ett TF-nummer måste vara unikt inom kommunen
  • Om man registrerar ett TF-nummer manuellt i fältet Alternativt ID fält ska det skrivas ÅÅÅÅMMDD-TFXX

 

(I kommunens AD samt vid ev automatisk synkronisering kommer Unikum att acceptera både formatet ÅÅÅÅMMDD-TFXX eller ÅÅÅÅMMDDTFXX, dvs med eller utan bindestreck)


Om det är vårdnadshavare (VH) som behöver logga in och dom använder vår app Unikum Familj och har Mobilt BankID så kan dom nu logga in genom BankID. 

Det gör dom genom att öppna Unikum Familj och välj Mobilt BankID som inloggning.