Det händer att barn/elever byter grupp/klass och då måste man administrera detta i Unikum (om man inte har en automatisk synkronisering som sköter detta. Har man synk får man inte göra detta manuellt).


Fytta barn /elev till annan grupp/klass


Steg 1 - Lägg till barnet i den nya gruppen/avdelningen
 • Gå till startsidan för barnet
 • Klicka på skiftnyckeln 
 • Klicka på hämta grupp- Relationer och välj rätt roll
 • Klicka på knappen Hämta 

 


 
Steg 2 - Ta bort barnet ur den gamla gruppen/avdelningen
 • Gå till barnet startsida
 • Klicka på skiftnyckeln
 • Markera det gruppen som ska tas bort
 • Klicka på ta bort relation

  Notera! Om barnet/eleven även ska byta mentor måste man även koppla bort/koppla in mentor.


Flytta barn/elev mellan skolor

Om du flyttar ett barn/elev från en grupp i en skola till en grupp i en annan skola behöver du även göra följande:


 • Gå till skolans startsida
 • Klicka på Admin skiftnyckeln
 • Välj relationer, elever
 • Markera de elever som ska tas bort från skolan
 • Klicka på "Ta bort ur...."