En person som redan finns inlagd i förskolan/skolan kan senare kopplas in i olika klasser eller grupper. Det kan göras på två olika sätt. 


 • Via gruppens sida - Smidigast om flera personer ska hämtas in i en och samma grupp.
 • Via personens relationsflik - om personen ska hämtas in i en eller flera grupper.


Koppla person till grupp via gruppens sida


 • Gå till aktuell grupp/klass
 • Klicka på Skiftnyckeln - Relationer 
 • Välj vilken roll
 • Klicka på knappen Hämta och sen Sök (eller skriv in delar eller hela namnet för ett mindre urval och sen Sök)
 • Bocka för den/de personer som ska hämtas in i gruppen
 • Klicka på knappen Ange som "roll" i gruppen 

 
Koppla person till grupp via personens relationsflik


 • Gå till önskad person
 • Klicka på skiftnyckeln - fliken relationer
 • Klicka sen på hämta grupp