Om man vill att pedagogen/läraren som ansvarar för utvecklingssamtalen enkelt ska hitta sina mentorselever och smidigare hantera processen runt utvecklings-samtalet kan man koppla läraren/pedagogen som mentorer till barnen/eleverna. Det är dock inget krav, även pedagog/lärare i barnets/elevens grupper kan hantera hela processen runt utvecklingssamtalet i sin ordinarie roll som pedagog/lärare.


  • Gå till aktuell grupp/klass
  • Klicka på Skiftnyckeln - Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
  • Relationer
  • Elever/Barn
  • Bocka för de barn/elever som ska ha samma mentor
  • Klicka på Välj mentor

 


  • I bilden nedan, klicka på knappen Sök för att få fram all personal på förskolan/skolan
  • Komplettera eventuellt urvalet med namn i Fritext-rutan och/eller klass i rutan till höger om Plats
  • Bocka för de pedagoger/lärare som ska vara mentorer
  • Klicka på knappen Ange som mentor för

 


Ta bort mentor

Om man istället vill ta bort mentorer bockar man för de mentorer man vill koppla bort, i samma vy som ovan, och väljer Ta bort mentor.