Överenskommelser används i alla skolformer men med lite olika fokus i förskola respektive grundskola/gymnasium.

Förskola - överenskommelser används för att tydliggöra vad förskolan kan göra för att stimulera barnets fortsatta utveckling och lärande.

Överenskommelser i övriga skolformer används för att tydliggöra vad som är viktigast för eleven att fokusera på framåt de kommande 6 månaderna (till nästa samtal)


Det skolverket kallar ”Skriftlig Individuell Utvecklingsplan” är både elevens omdömen och de överenskommelser som görs mellan hem och skola. Dessa överenskommelser kallar många för "IUP" eller Individuella mål. I Unikum använder vi numera begreppet Överenskommelse för alla skolformer.


Ur Allmänna råden "Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen" (April 2012):

Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande "Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller två delar dels omdömen avseende elevens kunskapsutveckling, dels en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål." "Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen"


Både pedagog/lärare, mentor och elev kan skapa överenskommelser.

Eleven kan själv hantera hela processen runt skapa, uppdatera och utvärdera sina överenskommelser. Mentor behöver dock bekräfta att överenskommelsen är "Uppfylld" innan den arkiveras.


Skapa en överenskommelse.


 • Gå till barnets/elevens startsida. 
 • Klicka på Samtalet.
 • Klicka på knappen nytt förslag.
 • Ge överenskommelse en rubrik och spara.
 • Dokumentera sedan i överenskommelsen allt efter behov direkt eller senare.
 • Koppla gärna överenskommelsen till läroplanen/ämne för att tydliggöra hur den hänger ihop med läroplanens mål samt i relevanta fall även till Lärlogg.

 


Förskolan


 • Skriv en tydlig rubrik (det är den som sedan visas i översikt för elev och grupp.)
 • Lägg till en beskrivning vid behov.


Om du vill:


 • Koppla till Etiketter


 • Koppla till läroplansmål.
 • Koppla till elevmaterial.

 
Grundskolan/Gymnasium


 • Skriv en tydlig rubrik (det är den som sedan visas i översikt för elev och grupp.)
 • Lägg till en beskrivning vid behov.


Om du vill:


 • Koppla till Etiketter (Ämneskoppling gör sökning enklare)

 


 • Koppla till läroplansmål.
 • Koppla till elevmaterial.
Samtliga nuvarande och pågående överenskommelserna visas på barnets/elevens sida Samtalet, Överenskommelser.
Samtliga överenskommelser för hela gruppen visas man står på gruppen sida Samtalet,Överenskommelser.