Det finns många olika möjligheter i samband med att du gör bedömning. Här förklaras vad de olika fälten innebär.Bedömningsrutans olika delar1. Här väljer man bedömningsalternativ eller som exemplet visar, om eleverna redan har en bedömning kan man låta bli att markera vilket innebär att befintlig bedömning kommer att behållas när man publicerar. (Används ofta när man vill göra terminsvis uppdatering och ingen ändring skett).


2. Här skriver du eventuell kommentar. I exemplet ovan är rutan låst för att man inte av misstag ska radera7skriva över befintliga kommentarer. I exemplet är fler elever valda så om man vill ge alla samma kommentar kan man klicka i "ändra kommentar" och skriva in den kommentar som alla elever ska ha. 


(Tips! Spara alltid utkast och fyll sen på för de elever som eventuellt ska ha fler kommentarer et.c. och publicera sen alla när du är helt klar.)


3. Här kan du välja utvecklingsområde genom koppling till läroplanen. Bocka då för "ändra utvecklingsområde..." och sen klicka på knappen "Välj utvecklingsområde". Alla valda elever får samma.

4. På samma sätt som för punkt 2 kan du skriva en kommentar till utvecklingsområden.


5. Finner man bedömning.Ny kommentar eller fyll på befintlig.

En fiffig sak är att det dels är enkelt att skriva samma kommentar för fler elever och även att man kan fylla på tidigare kommentar från det förra omdömet. Tips! Spara alltid utkast och titta igenom hur det blev innan du publicerar. Det är lätt att publicera för alla samtidigt sen.