Allt arbete med summativ bedömning, skriftliga omdömen och kunskapskravs-tabeller sker under Kunskaper. Bedömning kan göras på olika sätt och i olika vyer.

 • Ett ämne/kurs i taget för en elev.
 • Flera ämnen/kurser samtidigt för en elev. (Används ofta för att uppdatera bedömningar.)
 • Ett ämne/kurs i taget för flera elever.


Bedömning i ett ämne/kurs för en eller fler elever samtidigt


 • Gå till Klassens/gruppens startsida.
 • Gå till Kunskaper.
 • Välj ämne. (Notera att om du står i en undervisningsgrupp som är kopplad till kursplan så är redan rätt ämne/kurs vald) Du hamnar nu i lärarvy och ser aktuella bedömningar för alla eleverna, både publicerade och utkast samt om det finns elever som ännu inte har någon bedömning (se bild). (Vill du se bara publicerade omdömen klickar du på "visa elevvy" så ser du det som elever och föräldrar ser.)
 • Markera de elever du vill göra ny/uppdatera bedömning för genom att bocka för rutan till vänster om elevens namn eller bocka för "alla" för att välja alla elever i klassen/gruppen. Valda elever markeras med blå bakgrund.
 • Klicka på "Bedöm markerade elever". Siffran inom parentes anger antalet markerade/valda elever.

 Uppdatera bedömning i fler ämnen för en elev - görs på samma sätt men från elevens sida, Kunskaper. •  Gör bedömning med kommentar och utvecklingsområden.Notera att du själv väljer om du ska skriva kommentar, koppla till läroplan och skriva kommentar till utvecklingsområden. Det är inget krav utan en möjlighet till förtydligande som används vid behov. I Unikum finns ju även dels möjligheten att komplettera med underlag i form av planeringar och/eller bedömningsmatriser och dels de blå kunskapskravs-tabellerna.


Markera i Kunskapskravs-tabellen (om ni använder dem)

Du kan markera i tabellen när du vill, antingen i samband med att du gör bedömningen/skriver omdömet eller senare. Om du vill göra det senare föreslår vi att du sparar utkast och fortsätter fylla på efter hand och publicerar när du vill visa för elev/förälder. När du väljer Publicera publiceras BÅDE markeringar i tabell OCH bedömningarna med ev. kommentarer. Allt hänger ihop.

 • Klicka på Fliken "Visad kunskap"
 • Markera genom att klicka i rutorna. Hela rutan markeras för alla valda elever. Ett klick i Nivå C markerar även Nivå E eftersom man behöver ha nått dit innan man når C nivå. (Notera. Om eleverna redan har markeringar i tabellerna syns inte det i massbedömningsläge eftersom de kan ha olika markeringar. Ingen tidigare markering tas bort när du uppdaterar dvs om du klickar i en ruta som redan var markerad för någon elev så förblir den markerad.
 • Spara utkast eller publicera när du är klar. • Spara utkast eller Publicera

Om du sparar utkast så visas det bara för personal. Elev och föräldrar ser då fortfarande senaste publicerade bedömningen, det du kan se via Elevvyn. När du publicerar så visas det för elev och föräldrar och det går även ut en notis.


Notera! Bedömningarna i kunskapskravs-tabellen visas bara för elev och förälder om din skola valt den möjligheten, i annat fall visas publicerade bedömningar i tabellerna bara för personalen. Du ser det i tabellens överkant, där finns information om vad som gäller.


Elevvy respektive Lärarvy

Lärare hamnar alltid i lärarvyn eftersom du som lärare ska kunna registrera/redigera bedömningar.

Elev, vårdnadshavare, admin och övriga roller hamnar i elevvyn eftersom de bara ser det som är publicerat och inte kan redigera.


Byt till elevvy genom att klicka på "visa elevvy"
Komplettera omdömet för en enskild elev

Öppna omdömesrutan för en elev i taget genom att klicka på elevens namn i listan. Fyll på med det som ska läggas till eller redigera det du redan skrivit in. Du kan även ändra bedömnings-alternativ i rullisten ända tills du publicerat. Spara utkast om du vill kunna fortsätta redigera och fylla på senare eller publicera om du är klar och vill visa för elev och föräldrar.


Komplettera omdömet för fler elever samtidigt

På samma sätt som ovan när du började skriva omdömet kan du fylla på/redigera för fler elever samtidigt, tex om 3 elever har samma utvecklingsområden. Välj dem genom att bocka för, lägg till text i utvecklingsområdesrutan och spara utkast igen för att se hur det blev. Är allt ok kan du sen publicera.


Publicera alla utkast

Från klassöversikten under valt ämne kan du som lärare publicera dina utkast. Är du mentor kan du även publicera andra lärares utkast. (Kan behövas vid sjukdom, någon slutat et.c.).