Här beskrivs hur du startar en uppgift

 1. som skapats direkt i en klass/grupp
 2. som skapats i en planering
 3. som du vill dela ut till en eller fler elever i efterhand


1. Starta en uppgift som är skapad direkt i klass/grupp.


Uppgifter kan antingen ligga i en pedagogisk planering eller skapas separat under fliken Planering/Uppgifter. Oavsett var de skapas bestämmer du som lärare när eleverna ska få ut uppgiften.


Starta en uppgift som skapas direkt i en klass/grupp. • Skapa först uppgiften direkt i Klassen/gruppen eller hämta fram ett utkast. Om du inte vill dela ut uppgiften direkt kan du istället välja att "Spara" och Starta uppgiften senare. Så länge uppgiften ligger som utkast kan bara du som lärare se den. Uppgiften finner man under Ej Tilldelade fliken.
 • Välj vilka elever som ska få uppgiften.
 • Sätt en bock i rutan om man vill att inlämnade dokument i uppgiften ska plagiatkontrolleras.
 • Klicka på Tilldela.

2. Starta en uppgift som ligger i en planering


Antingen går du till klassen/gruppen, planering, uppgifter och klickar på Starta därifrån eller så öppnar du planeringen när du står i klassen/gruppen och startar den därifrån.


Från uppgiftsöversikten för klass/grupp:
Från planeringen:


Klicka på Starta knappen för att komma till val av elever som ska ha uppgiften.Markera inlämningsdatum samt de elever som ska få uppgiften tilldelad till sig. Klicka Starta för att tilldela uppgiften.3. Starta en uppgift för en enskild elev


Om du har en uppgift i en planering och har tilldelat den till dina elever, startat uppgiften så kan det ju hända att det tillkommer elever senare eller att du faktiskt vill starta uppgiften åt olika elever vid olika tillfällen. På klassöversikten ser du hur många elever uppgiften är startad för.
Starta uppgiften för enstaka elever
 • Gå in under Planeringar och sedan Uppgifter.
 • Leta upp uppgiften under Väntar på inlämning.
 • Klicka på Ändra tilldelade elever och datum.

 • Bocka för de elever som ska få uppgiften. (De som har den redan är redan förbockade. Om alla resterande elever ska ha uppgiften kan du välja "alla" längst upp ovanför elevlistan.
 • Klicka sen på "Ok"
 • Klart