Man kan enkelt söka i alla Lärloggar via en enkel sökfunktion som ligger längst upp i den svarta listen.
Den söker i alla skolor och grupper samt för de elever man är "behörig" att se.

Den fungerar för alla roller men lite olika.


  • Lärare och personal - Söker i skolan och alla grupper man tillhör
  • Elev och vårdnadshavare - Söker i egna (elevens/barnets) lärloggar, klasser/grupper och skolan. 
  • Observatör och Skoladmin - Söker bara i skolan


Exempel