Du som mentor eller pedagog kan skriva lärloggsinlägg till dina grupper/klasser, och i dessa bifoga bilder, filer, kopplingar till läroplan eller annat länkat material.

Du väljer vilka som ska få inlägget, vilka som ska kunna redigera det och om det ska gå att kommentera.

Lärloggen kan användas för pedagogisk dokumentation för arbetslaget. 
 

Såhär gör du steg för steg:

 • Gå till gruppen/klassen
 • Klicka på modulen Lärlogg och klicka i Skriv en lärlogg här. Alt på gruppens/klassens startsida klicka på Skapa nytt och välj Lärlogg.
 • Skriv önskad rubrik
 • Välj önskade etikett så blir det både tydligare och lättare att hitta sen.
 • För grundskola och gymnasium kan man även koppla inlägget till ämne
 • Markera de roller som ska få inlägget under Visas för.
 • Skriv själva inlägget i rutan.
 • Bifoga ev bilder, filer, kopplingar till läroplan eller annat länkat material via de olika knapparna.
 • Via Ordna innehåll kan man flytta bilder till den ordning man önskar.
 • Välj vilka som ska kunna redigera inlägget, bara du eller all personal i gruppen.
 • Markera om kommentarer ska tillåtas eller inte.
 • Markera om lärloggen också ska e-postas
 • Spara som utkast och kontrollera att allt blev rätt.
 • Publicera

 

 

E-posta = Hela meddelandet inklusive bilder, ljud, bilagor och länkar, skickas ut via e-post till valda mottagare och kan läsas direkt. Inlägget sparas även i lärloggen.

Publicera = Inlägget publiceras i Lärloggen och en notis, med länk till lärloggsinlägget, skickas ut via e-post till valda mottagare som behöver logga in i Unikum för att läsa.


NOTERA!

Personal och mentor ser alltid alla inlägg i sin skola/förskola, om du bockar för dem som mottagare så får de också notisen/e-postmeddelandet men om meddelandet inte är specifikt riktat till dem och de inte behöver få en notis så behöver du inte kryssa för dem.


Om man råkar missa att bocka i Skicka som e-post,  avpublicera inlägget, markera att inlägget ska skickas som e-post och publicera inlägget på nytt.


Finna lärlogg med etikett.

Samtliga inlägg för gruppen/klassen finns kvar i Lärloggen och sorteras från nyast till äldst månadsvis när man scrollar ner i lärloggen.
Man kan också filtrera inläggen på de olika etiketterna eller ämne, för att se de man är intresserad av.