I Unikum loggas användares aktivitet i loggfiler. Detta sker för att kunna analysera användning av Unikum vid misstänkta incidenter kring säkerhet eller andra fel. Loggarna sparas i minst 12 månader.

Loggfilerna kan analyseras av Unikums centrala systemadministratörer.


I loggfilerna framgår användarnamn, tidpunkt, ip-nummer vid inloggning och sidor som visats, samt undantag som uppkommit.

Rutiner för logguppföljning inkluderar rutin för spårning av misstänkt missbruk och för regelbunden uppföljning av undantagshändelser i systemet.