Integritetsskyddsmyndigheten (IMY f.d. Datainspektionen ) är en myndighet som arbetar med att sätta upp regler för och ge råd kring behandlingen av personuppgifter, så att enskilda individers personliga integritet skyddas.

En kommun är i detta sammanhang Personuppgiftsansvarig (PuA), och Unikum är Persounppgiftsbiträde (PuB). Kommunen skall som Personuppgiftsansvarig göra bland annat följande när de vill använda e-tjänster som Unikum:

  • Göra laglighetskontroll, så att hanteringen av personuppgifter får göras på det sätt som är tänkt.
  • Göra risk- och sårbarhetsanalys, för att avgöra säkerhetsniåver och andra åtgärder.
  • Teckna Personuppgiftsbiträdesavtal, där ansvar regleras.
  • Kontroll av personuppgiftsbiträde för att säkra att överenskommelser följs.
  • Säkra att uppgifterna hanteras i EU/EES eller på annat sätt ansluter till de så kallade Privacy Shield-principerna.


Personuppgiftslagen och molntjänster


Varför används personnummer?


Läs mer här: Varför används personnummer