Vi rekommenderar ej att man lägger in barn/elever med skyddad identitet i tjänsten. Detta för att minimera antalet system där det finns information om dessa personer. 

Detta innebär ett merjobb för skolan då dokumentationen för dessa barn/elever behöver hanteras på annat sätt, samt att vårdnadshavare med skyddad identitet behöver få informationen på annat sätt.

Personer med skyddad identitet läggs aldrig in per automatik via s.k. autosynk utan detta behöver alltid skötas manuellt i förekommande fall.


Det är upp till varje kommun/organisation vilka regler och rutiner som finns för att hantera detta så om du är osäker, vänd dig till den centralt ansvarige för Unikum i din kommun för mer information.