Precis som betygen så är den individuella utvecklingsplanen en offentlig handling. Däremot behöver de förarbeten som var och en av parterna själva gör inför utvecklingssamtalet inte vara offentlig handling. Om någon person vill använda offentlighetsprincipen för att få ta del av en individuell utvecklingsplan får de vända sig till rektorsexpeditionen. Rektor tar ställning till om utlämnande av IUP-n skulle skada barnet, och i så fall lämnas den inte ut. Om informationen i planen ej bedöms skada barnet kan en papperskopia av själva planen (ej av förarbetena) lämnas ut.