Precis som Skolverket föreskriver och precis som på alla andra ställen i Unikum så styrs vem som ser vad av personens roll.

Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram visas enligt följande:
  • Översikt för kommun - Kommunadmin
  • Översikt för skola - Obsevatör, rektor, administratör
  • Översikt för klass - Observatör, rektor, administratör och lärare i klassen
  • Översikt för elev - Observatör, rektor, administratör och lärare i klassen samt elev och förälder om läraren öppnat upp för det.

 

Utredning - Hela utredningen visas för för administratör, observatör och mentor samt inbjudna lärare. Allt utom kartläggeningen i utredningen visas för övriga undervisande lärare. Aldrig för vårdnadshavare eller elev som inte heller ser själva Modulen Stödinsatser.

Åtgärdsprogram - Visas för administratör, observatör, lärare/mentor för eleven. Visas aldrig för elev eller vårdnadshavare i Unikum och behöver alltid skrivas ut.Elevens startsida under Kunskaper - ihopfälld
Elevens startsida under Kunskaper - utfälld

(Kan bara ses om läraren valt att visa innehållet för elev/förälder):