Om man snabbt vill nå ut med meddelanden är SMS bättre än e-post. Kostnaden belastas ej mottagaren, utan tas av kommunen. Funktionen behöver aktiveras specifikt för varje kommun. 


Hela SMS meddelandet skrivs in under Rubrik. 


Att skicka SMS-meddelanden

När man slår på funktionen för kommunen kommer SMS visas i Meddelanden som ett alternativ till E-post vid publicering. “Skicka även som SMS”.


SMS-meddelanden via Unikum är rena Text-meddelanden. Man kan inte skicka bilder via SMS-meddelanden i Unikum. Därför visas en förenklad vy för att skriva SMS-meddelandet, med bara text.


Innan SMS-et skickas kommer det visas en bekräftande ruta som visar att kostnaden kommer att debiteras kommunen/friskolan och att ingen kostnad tas av personal, elev eller vårdnadshavare 


SMS skickas idag endast till användare som har loggat in och markerat att man sett informationen om vad Unikum är och hur det används. Användare som aldrig loggat in får därför inget SMS.


Aktivera SMS-utskick i din kommun

För att göra SMS-utskick behöver er kommun aktivera SMS-funktionen för kommunen. Det gör ni genom att lämna beställning i vårt SMS-beställningsformulär. Kostnaden för varje SMS som skickas till mottagare tas inte av mottagaren utan av kommunen. SMS-funktionen beställs i paket om 10 000 och faktureras via Unikum, nya paket faktureras allteftersom de förbrukas till dess kommunen avaktiverar SMS-funktionen. 


Här kan ni beställa funktionen SMS - 

SMS Beställning


Det kan ta upp till ett dygn från beställning tills funktionen är aktiverad. 


Vanliga frågor


Vilka kan skicka ut SMS?

När funktionen slås på för kommunen kommer all personal kunna göra SMS-utskick till samma målgrupp om de vanligtvis kan skicka meddelanden. Det kommer upp en ruta med information om att det tillkommer en kostnad om man använder funktionen. 


Vilka går SMS ut till?

SMS går ut till den grupp man väljer i meddelandet (elev, VH, personal, rektor, administratör som har mobilnummer inlagda) och bara till de som har godkänt Unikums användarvillkor, samma som idag får e-post. 


Hur faktureras SMS?

Första fakturan för 10 000 SMS faktureras i samband med aktivering av SMS-funktionen. Därefter skickar Unikum uppdaterad faktura när respektive paket förbrukats.  Kontakta oss för aktuellt pris per paket.