Artikel för Administratör/Lärare/Pedagog


För de som har abonnemang på Urkund kan det lätt kopplas in till Unikum så att inlämningsuppgifter kan plagiatkontrolleras.

Så här går det till:


  • Centralt ansvarig för Unikum/IT-ansvarig lägger en beställning hos Unikum för att koppla på Urkund. Det görs till er kontaktperson på Unikum kundstöd eller via den ordinarie supporten.
  • Ni kontaktar Urkund och ber dem mappa de skolor som ska använda Urkund mot Unikum.
  • Unikum slår på Modulen för kommunen.
  • Kommunadmin slår på funktionen "använd plagiatkontroll" för de skolor som ska använda Urkund.
  • Lärarna matar in sin analysadress i sina inställningar. 

    På lärarnas personliga startsida under "Inställningar" kommer nu att visas ett nytt avsnitt: "Plagiatkontroll". Där lägger man in sin e-postadress som man har fått av Urkund (t.ex. xxx.xxx@analysis.urkund.com) i fältet "Identitet hos Urkund".

 Slå på plagiatkontroll med Urkund. (Skoladmin eller kommunadmin)
Pedagoger lägger in sin analysadress i sina "Inställningar"  
Använda Plagiatkontroll i Unikum (för lärare/pedagog)


När du väljer att starta en uppgift måste du bocka för rutan för Plagiatkontroll. Detta måste göras när du startar uppgiften. Du kan inte göra det i efterhand.
När eleverna har lämnat in dokumentet (OBS! Endast .pdf eller .docx utan specialtecken) skickas dokumentet till Urkund som kontrollerar och ger en procentuell likhetsgrad tillbaka.

Det räcker inte med länkad inlämningsuppgift i detta fall.