Du som kommunadministratör eller kommunobservatör kan skicka inlägg till rektorer, kommun- och enhetsadministratörer, personal, vårdnadshavare och elever i alla skolor/förskolor eller till valda skolformer.


Skriva ett lärloggsinlägg till administratörer och rektorer

 • Gå till kommunens startsida
 • Klicka på Lärlogg
 • Klicka på knappen Skapa nytt
 • Skriv önskad rubrik
 • Markera de roller som ska få inlägget (Exempel: Markeras ”kommun- och enhetsadministratörer” gör att inlägget går ut till samtliga kommun- och enhetsadministratörer i organisationen.)
 • Skriv själva inlägget
 • Bifoga bilder, filer och/eller länkat material med hjälp av knapparna under inlägget, om du vill.
 • Publicera inlägget (kan sparas som utkast först) eller skicka det som en e-post


e-posta = Hela inlägget skickas ut via mail till valda mottagare och inlägget sparas även inne i Lärloggen.

publicera = Inlägget publiceras i Lärloggen och en notis, med länk till inlägget, skickas ut till valda mottagare som behöver logga in.

Inlägget går alltid att nå genom att klicka på kommunen och sedan navigera till Lärlogg, samt via Notiser.Har man glömt att t ex e-posta lärloggen så gör man följande.


 • Gå in på lärloggen.
 • Klicka på de tre prickarna och Avpublicera inlägget.
 • Redigera inlägget med det som ska ändras. T ex skicka som E-post.
 • Publicera inlägget som därmed också blir e-postad. Inlägget nås även via t ex Unikum familj.