På Unikum har vi lagt in bedömningsstöd i form av lila matriser utifrån Skolverkets förlaga. Det är bl.a. obligatoriskt material för kartläggning i förskoleklass och bedömningsstöd för år 1. 

För att det ska kunna gå att jämföra olika grupper, skolor osv. med varandra krävs att det är samma sak som mäts. Dessa matriser är "låsta" dvs bara Unikum kan ändra dem och detta gör vi för att kvalitetssäkra innehållet så att du lugnt kan använda dem och vara säker på att de är skapade enligt Skolverkets förlaga.


Matriserna för bedömningsstöd är alltid dolda för elever och vårdnadshavare till skillnad mot de vanliga gröna som ni skapar själva.


Unikum har även lagt in lite annat bedömningsstöd för grundskola och grundsärskola. Det står “Skapat i Nationella styrdokument - Unikum” på detta i Skolbanken, matriser, "Bedömninsstöd" och "Hela landet".  


Så här använder ni bedömningsstödsmatriserna (lila):

1. Er kommunadmin går in i Skolbanken och väjer de matriser ni vill använda och markerar dem som kommunfavoriter. (På så sätt hittas de lättare eftersom det finns mycket annat under "Hela landet")

2. Lärare som vill använda dessa går till Skolbanken, Matriser, Bedömningsstöd, Fliken "Kommunens" och tilldelar den/de man vill använda.


Eftersom det finns en mängd bedömningsstöd i många olika ämnen kommer Unikum inte att skapa alla. Redan nu har fler av er skapat bra bedömningsstöd som andra kan ha nytta av. te.x. finns Bygga svenska för år 1-6. Vi ska försöka att hålla koll att det inte blir fler av samma för att det ska vara tydligt för alla. De bedömningsstöd som är skapade av Skolverket räcker att det finns i en matris som tilldelas till alla andra, allt för att det sedan ska gå att aggregera resultaten och jämföra.  


För kommunadmin: Markera som kommunfavorit

 • Ställ dig på nivå kommun/organisation
 • Gå till Skolbanken
 • Välj Matriser
 • Välj matristyp "Bedömningsstöd"
 • Välj en matris och markera den som kommunfavorit.
För lärare: Använda Bedömningsstödet med eleverna

 • Ställ dig i diskola och välj klass/grupp
 • Gå till Skolbanken
 • Välj Matriser
 • Välj matristyp "Bedömningsstöd"
 • Välj fliken "Kommunens"
 • Klicka på önskad matris för att öppna den och sen Tilldela på samma sätt som med de gröna matriserna.


De bedömningsstöd som Unikum gjort till matriser är:


Grundskola:

 • Hitta språket - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)       Sv SvA

 • Hitta matematiken  - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)  Ma

 • Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens läsutveckling       Sv SvA

 • Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens skrivutveckling    Sv SvA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter HT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 3 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 3  MA


Grundsärskola

 • Bedömningsstöd Avstämning A, Läsa och skriva år 1 (Skolverket)   Sv SvA

 • Bedömningsstöd Avstämning B och C, Läsa år 1 (Skolverket)          Sv SvA

 • Bedömningsstöd Avstämning B och C, Skriva år 1 (Skolverket)        Sv SvA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Taluppfattning och tals användning muntligt      MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Taluppfattning och tals användning skriftligt       MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Tid, pengar, statistik, geometri - muntliga uppgifter    MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Gruppuppgifter I      MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Gruppuppgifter II     MAFrågor och svar: 


Var hittar jag bedömningsstödet?

Som lärare hittar du dem i Skolbanken under matriser, kategori Bedömningsstöd. De finns på kommunnivå och på “hela landet”. När du tilldelat matriserna till dina elever finns de under sen Planering, matriser tillsammans med lärandematriserna (de gröna).


Vilka kan se en tilldelad matris?

En tilldelad lila matris kan endast ses av den personal som är kopplad till barnet/eleven, observatörer och rektor


Varför kan jag inte som lärare göra egna lila matriser?

De lila matriserna är tänkta som generella bedömningsmatriser som gäller hela landet eller om de i din kommun/organisation vill skapa gemensamma bedömnings- eller kartläggningsmatriser. Syftet är inte att se till individens utan gruppens utveckling. Beslut för sådant material ligger oftast på organisationsnivå. De gröna matriserna, lärandematriserna, fungerar som förut där du som lärare skapar egna. De gröna lärandematriserna blir alltid synliga för elev och vårdnadshavare.