Artikel för Administratör/Pedagog/Lärare


På Unikum har vi lagt in bedömningsstöd i form av lila matriser utifrån Skolverkets förlaga. Det är bl.a. obligatoriskt material för kartläggning i förskoleklass och bedömningsstöd för år 1. Kartläggningen utgör en bra grund för den undervisningen du planerar – en trygghet att kunna möta alla elevers behov i gruppen. Matriserna ligger klara i Skolbanken så att du kan tilldela dina elever. Matrisen följer sen eleven till nästa skolform och underlättar överlämningen till nästa lärare. 


För att det ska kunna gå att jämföra olika grupper, skolor osv. med varandra krävs att det är samma sak som mäts. Unikum har gjort vissa matriser som är "låsta", dvs bara Unikum kan ändra dem och detta gör vi för att kvalitetssäkra innehållet så att du lugnt kan använda dem och vara säker på att de är skapade enligt Skolverkets förlaga. Man ser att det är en matris skapad av Unikum om det står “Skapat i Nationella styrdokument - Unikum” på den i Skolbanken. Se längre ner i artikeln för en lista på de bedömningsstöd som är skapade av Unikum. 


Matriserna för bedömningsstöd är alltid dolda för elever och vårdnadshavare till skillnad mot de vanliga gröna som ni skapar själva.Så här använder ni bedömningsstödsmatriserna (lila):

1. Kommunadmin går in i Skolbanken och väjer de matriser ni vill använda och markerar dem som kommunfavoriter. (På så sätt hittas de lättare eftersom det finns mycket annat under "Hela landet")

2. Lärare som vill använda dessa går till Skolbanken, Matriser, Bedömningsstöd, Fliken "Kommunens" och tilldelar den/de man vill använda.


Eftersom det finns en mängd bedömningsstöd i många olika ämnen kommer Unikum inte att skapa alla. Redan nu har fler av er skapat bra bedömningsstöd som andra kan ha nytta av. te.x. finns Bygga svenska för år 1-6. Vi ska försöka att hålla koll att det inte blir fler av samma för att det ska vara tydligt för alla. De bedömningsstöd som är skapade av Skolverket räcker att det finns i en matris som tilldelas till alla andra, allt för att det sedan ska gå att aggregera resultaten och jämföra.  


För kommunadmin: Markera som kommunfavorit

 • Ställ dig på nivå kommun/organisation
 • Gå till Skolbanken
 • Välj Matriser
 • Välj matristyp "Bedömningsstöd" • Välj en matris och markera den som kommunfavorit.
För lärare: Använda Bedömningsstödet med eleverna

 • Ställ dig i diskola och välj klass/grupp
 • Gå till Skolbanken
 • Välj Matriser
 • Välj matristyp "Bedömningsstöd"
 • Välj fliken "Kommunens"
 • Klicka på önskad matris för att öppna den och sen Tilldela på samma sätt som med de gröna matriserna.


De bedömningsstöd som Unikum gjort till matriser är:


Grundskola:

 • Hitta språket - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)       Sv SvA

 • Hitta matematiken  - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)  Ma

 • Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens läsutveckling       Sv SvA

 • Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens skrivutveckling    Sv SvA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter HT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 3 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 3  MA


Grundsärskola:

 • Bedömningsstöd Avstämning A, Läsa och skriva år 1 (Skolverket)   Sv SvA

 • Bedömningsstöd Avstämning B och C, Läsa år 1 (Skolverket)          Sv SvA

 • Bedömningsstöd Avstämning B och C, Skriva år 1 (Skolverket)        Sv SvA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Taluppfattning och tals användning muntligt      MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Taluppfattning och tals användning skriftligt       MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Tid, pengar, statistik, geometri - muntliga uppgifter    MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Gruppuppgifter I      MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Gruppuppgifter II     MA