På unikum har vi skapat olika bedömningsstöd i form av lila matriser utifrån Skolverkets förlaga. Det är bl.a. obligatoriska material för kartläggning i förskoleklass och bedömningsstöd för år 1. För att det ska kunna gå att jämföra olika grupper, skolor osv. med varandra krävs att det är samma sak som mäts. Därför har vi skapat och gjort så att ingen ska kunna redigera dem. 


Vi har även gjort andra bedömningsstöd för grundskola och grundsärskola. Det står “skapat i Nationella styrdokument - Unikum” på de vi har skapat och du hittar dem i Skolbanken.  Vi rekommenderar att kommunadmin  lägger dessa som kommunfavoriter och ser till att välja de som vi har skapat när det gäller bl.a. de obligatoriska från Skolverket. Se lista nedan.


Eftersom det finns en mängd bedömningsstöd i många olika ämnen kommer Unikum inte att skapa alla. Redan nu har fler av er skapat bra bedömningsstöd som andra kan ha nytta av. te.x. finns Bygga svenska för år 1-6. Vi ska försöka att hålla koll att det inte blir fler av samma för att det ska vara tydligt för alla. De bedömningsstöd som är skapade av Skolverket räcker att det finns i en matris som tilldelas till alla andra, allt för att det sedan ska gå att aggregera resultaten och jämföra.  Bedömningsstöden är lila matriser och kan skapas av oss på Unikum och av huvud administratören hos er i kommunen/organisationen. Du som lärare kan enkelt söka fram bedömningsstöden i skolbanken och tilldela till eleverna. Dessa matriser är dolda för barn/elev och vårdnadshavare. Våra gröna matriser - lärandematriser för formativ bedömning finns kvar och fungerar precis som tidigare.

De matriser vi har gjort är:


Grundskola:

 • Hitta språket - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)       Sv SvA

 • Hitta matematiken  - Kartläggningsmaterial Förskoleklass (Skolverket, 2019)  Ma

 • Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens läsutveckling       Sv SvA

 • Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens skrivutveckling    Sv SvA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter HT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 1  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Muntliga uppgifter VT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 2 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter VT åk 2  MA

 • Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 3 (Skolverket) - Skriftliga uppgifter HT åk 3  MA


Grundsärskola

 • Bedömningsstöd Avstämning A, Läsa och skriva år 1 (Skolverket)   Sv SvA

 • Bedömningsstöd Avstämning B och C, Läsa år 1 (Skolverket)          Sv SvA

 • Bedömningsstöd Avstämning B och C, Skriva år 1 (Skolverket)        Sv SvA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Taluppfattning och tals användning muntligt      MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Taluppfattning och tals användning skriftligt       MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Tid, pengar, statistik, geometri - muntliga uppgifter    MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Gruppuppgifter I      MA

 • Gilla matematik, bedömningsstöd (Skolverket). Gruppuppgifter II     MAFrågor och svar: 


Var hittar jag bedömningsstödet?

Som lärare hittar du dem i skolbanken under matriser. De finns på kommunnivå och på “hela landet”. När du tilldelat matriserna till dina elever finns de under Planering tillsammans med lärandematriserna (de gröna)


Vilka kan se en tilldelad matris?

En tilldelad matris till ett barn/en elev kan ses av den personal som är kopplad till barnet/eleven, observatörer och rektor


Varför kan jag inte som lärare göra egna lila matriser?

De lila matriserna är tänkta som generella bedömningsmatriser som gäller hela landet eller om de i din kommun/organisation vill skapa gemensamma bedömnings- eller kartläggningsmatriser. Syftet är inte att se till individens utan gruppens utveckling. Beslut för sådant material ligger oftast på organisationsnivå. De gröna matriserna fungerar som förut där du som lärare skapar egna.


Varför är förskoleklassens kartläggningsmaterial märkt med ämnena Matematik och Svenska/Svenska som Andraspråk?

Kartläggningen visar elevens utveckling i språklig medvetenhet och matematisk förmåga, och behöver följa eleven över stadiegränser för att ge bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lärande i skolan. Då materialet är märkt med ämne hamnar de per automatik som underlag för bedömning i respektive ämne i år 1.