Notera att detta oftast går per automatik och importeras från elevregistret och uppdateras löpande. Har din kommun en synk så att det sker automatiskt ska du aldrig göra detta manuellt.


Lägg in vårdnadshavare och koppla till barn/elev

Den här manövern gör allt i ett svep dvs både lägger in vårdnadshavaren och kopplar den till barnet/eleven.

 • Gå till barnet/eleven
 • Klicka på Skiftnyckeln - välj fliken Relationer
 • Klicka på Ny VH
 • Fyll i förnamn, efternamn och personnummer (12 siffror) samt ev övrig information, Spara

 

Notera! Om du försöker lägga in en person vars personnummer redan finns i Unikum kommer du att få en fråga "person xxx finns redan, vill du koppla?". Är du säker på att det är samma person (kontrollera namnet), så kan du koppla, annars är det bäst att du avbryter.


I samband med att man lägger in en vårdnadshavare skapas ett konto med användarnamn och lösenord och om du har lagt in e-post får du möjlighet att direkt skicka ut inloggningsuppgifter. Gör bara det om dun kommun/skola använder Unikums inloggningssida.Koppla befintlig vårdnadshavare till barn/elev

Om vårdnadshavarna redan finns inlagda i Unikum (tex via import) kan de kopplas manuellt till rätt barn så här. (Ofta gör man detta via importfiler också om det är många).

 • Gör som ovan men välj Hämta VH 
 • Klicka på knappen Sök
  Då visas (om möjligt) alla vårdnadshavare på förskolan/skolan
  (Man kan komplettera urvalet med namn i Fritext-rutan)
 • Bocka för den/de vårdnadshavare som ska hämtas till barnet/eleven
 • Klicka på knappen Ange som vårdnadshavare för längst ner (under vårdnadshavarna)