I skolans (och Unikums) värld har klasser/grupper och undervisningsgrupper olika betydelse och syften.
Därför kan man tala om för Unikum vilka grupper som är undervisningsgrupper, och dessa kommer då att hanteras på annat sätt.

Det underlättar väldigt mycket för lärare och rektorer om man separerar vanliga klasser/grupper och undervisningsgrupper.

Alla grupper importeras som "vanliga" så detta moment måste alltid göras manuellt, vanligtvis i början av läsåret eller vid behov.


Nyttan med undervisningsgrupper

 • De exkluderas från bedömningsstatistiken och stödinsatsstatistiken vilket gör översikterna bättre och begripligare samt att dubbletter undviks.
 • De visas separat, överst på lärarens startsida vilket gör dem enklare att hitta.
 • De separeras från klasser på skolans startsida.
 • De kan kopplas till en kurs vilket gör det enklare att bedöma då rätt ämne/kurs kommer upp direkt när man ska bedöma.


Hantera undervisningsgrupper för hela skolan

 • Stå på din skola i admin-läge och i det läget du ser skolans samtliga klasser/grupper
 • Klicka på knappen Hantera undervisningsgrupper (uvgr)

 


 • Markerar i listan genom att bocka för de grupper som är undervisningsgrupperna.
 • Spara

 Du kan även be Unikum föreslå undervisningsgrupper vilket gör processen snabbare och då hittas också kursplanen för ämnet att koppla till.


 • Klicka på Föreslå undervisningsgrupper
 • Notera vilka som markerats och vilket ämne/kurs de föreslås kopplas till.
 • Är detta rätt, spara.
 • Är det fel, klicka på länken till kursplanen och välj en annan eller ta bort bocken före undervisningsgruppen (det går att koppla på annat sätt om det inte kommer fram rätt förslag här i skolöversikten.)
Koppla enskild undervisningsgrupp till kursplan


I exemplet nedan visas skolans startsida där man ser klasser och undervisningsgrupper separerade samt att undervisningsgrupperna även är kopplade till kurs. (Visas i raden under undervisningsgruppens namn) En grupp, Svenska behöver göras om till undervisningsgrupp och kopplas till rätt kurs. • Gå in i gruppen Svenska
 • Klicka på Admin - Inställningar
 • Markera "Undervisningsgrupp"
 • Klicka på "Koppla till kurs"
 • Leta rätt på rätt kurs/ämne och klicka på det och stäng.
 • Spara


Så här ser skolans översikt ut nu med grupper och undervisningsgrupper på rätt ställe.
I Bedömningsöversikten visas inte undervisningsgrupper.