Om både barn och vårdnadshavare finns inlagda i systemet kan men koppla ihop dem manuellt via barnets Inställningssida, fliken Relationer. Detta gör en administratör.


1. Gå till barnets startsida och klicka på "Admin".

2. Välj fliken "Relationer".

3. Klicka på "Hämta VH" och sök rätt på barnets vårdnadshavare.

4. Bocka för önskad VH /en eller flera)

5. Klicka på texten "Ange som vårdnadshavare för".

6. Kontrollera att det blev rätt.