Som en del i förskolans kvalitetsarbete vill man ofta ha exempel på saker man gjort i ett arbetsområde och det finns därför möjlighet att koppla Gruppens Lärlogg samt barnets Lärloggar till en planering i förskolan för att underlätta uppföljningsarbetet. Själva reflektionen och analysen kan sen göras antingen direkt i planeringen eller genom att koppla en eller flera planeringar till ett Lärloggsinlägg för personalen.

För övriga skolformer går det att koppla elevens eget material till elevens egen planering på liknande sätt.


Koppla ett Lärloggsinlägg till en grupp-planering (Endast Förskola)

  • Gå till din grupp.
  • Klicka på Planering och öppna aktuell planering. (Som du tilldelat gruppen)
  • Klicka på "välj material". Du får nu upp det material som kan kopplas. 
  • Bocka för den eller de planeringar du vill koppla, och stäng sedan genom att klicka på krysset i övre högra hörnet och de kopplas.
  • Spara.

 

Till en Planering som är tilldelad till gruppen kan man koppla gruppens Lärloggsinlägg eller enskilda barns Lärloggsinlägg.
I en Planering ser det ut så här när man har kopplat den till Lärlogg.
Koppla enskilt barns planering till Lärloggar och Överenskommelser

På liknande sätt kan man koppla material till ett enskilt barns Planeringar men då är det bara det barnets personliga material som kan kopplas. dvs Lärloggar och Överenskommelser.

  • Gå till aktuellt barn.
  • Klicka på Planering och öppna aktuell planering. (Som du tilldelat barnet)
  • Klicka på "Välj material". Du får nu upp det material som kan kopplas. 
  • Bocka för den eller de planeringar du vill koppla.
  • Spara.Och såhär ser det ut i en planering när man kopplat till ett barns lärlogg.