Om du har flera roller i Unikum, tex personal och förälder så kan du ha olika e-postadresser för de 2 olika rollerna.

Du får då e-post som rör dina barn till din privata e-post och det som rör dina elever till skolans e-post. Du ställer in det på din personliga inställningssida under avsnittet Kontaktuppgifter.


NOTERA! För er som har autosynk, dvs hämtar uppgifter  från kommunens skoladministrativa system så är det alltid ordinarie e-postadress som synkas, den privata hanteras alltid manuellt. dvs lägg till manuellt, uppdatera manuellt och ta bort manuellt.


När du som personal lägger in en privat e-post så är det den som visas i kontaktlistor i klasser/grupper där du är förälder.

Notera att det är endast din e-post som personal som visas på din startsida.