Se aktuella överenskommelser för ett barn/elev.


Du kan se barnets/elevens aktuella överenskommelser på flera olika ställen.


1. På barnets/elevens startsida.


2. På elevens samtalsöversikt. Samtalet, fliken Överenskommelser.

3. Under fliken med överenskommelser i elevens utvecklingsplan.


 Se alla aktuella överenskommelser för barn/elever i en grupp.


  • Gå till gruppens startsida
  • Klicka på Samtalet
  • Välj fliken Överenskommelser. (Vill du se alla, bocka ur rutan "visa endast de som ändrats senaste halvåret")