För att kunna vrida och vända på datat som du vill kan du exportera bedömningsstatistik för skola eller kommun till CSV-fil som sen kan importeras i tex Excel eller andra analysverktyg. Så här gör du för att få in det i Excel och för att få analyserbart data och diagram.

(En annan möjlighet är att löpande få ut önskade parametrar via Unikums API men det är ett projekt som behöver beställas och implementeras.)


Notera! Det är alltid nuläge som exporteras. Historiken kan inte exporteras via CSV-knappen. Testelever kommer inte med, bara elever med svenskt personnummer eler ett alternativt ID.

 • Export för kommun = tar med senaste bedömningen för alla elever i kommunen men bara bedömningar skapade i kommunen.
 • Export för enskild skola = tar med senaste bedömningen för alla elever i skolan oavsett när och var bedömningen är gjord.

 

Exportera data från Unikum för enskild skola eller hel kommun
 • Ställ dig på skolans startsida
 • Klicka på Kunskaper
 • Välj ev skolform   Grundskola och Grundsärskola exporteras separat)
 • Scrolla längst ner och klicka på hämta csv-fil. Nu kommer csv-filen att sparas på din dator och kan sedan kan använda i Excel
 
Konvertera csv-filen till en Excelfil 
 • Öppna en tom fil i Excel
 • Välj Data , från text och leta rätt på din fil 

 


Byt format till UTF-8 för att få rätt teckenuppsättning.Välj kommaseparerad och slutför importen.


NOTERA! Testelever kommer inte med i exeportfilen. Endast elever med svenskt personnummer eller alternativt ID exporteras.


Skapa Pivot-tabell i Excel

Nästa steg är att skapa en Pivottabell och ett Pivotdiagram. Det är inte så svårt när man väl fått kläm på hur man gör i Excel.


Stå i filen, t ex i ruta A1, klicka på Infoga och välj sen Pivottabell och markera enligt bilden.Nu behöver du tala om vilka värden som ska finnas på rader, kolumner och vad som ska summeras samt kunna filtreras/väljas.
Ta tag i önskade rubriker från Pivotfältet till höger, och dra dem till önskade områden i nedanför (Filter, Kolumner, Värden, Rader).
Det blir då möjligt att filtrera på skolor dvs visa alla eller valda skolor samt se årskurser och ämnen i tabellen/diagrammet. Du kommer också kunna filtrera på ämnen och årskurser tex se svenska, engelska och matematik för årskurs 7,8 och 9.


För en kommun skulle urvalen kunna vara nedanstående

 • Skola -> Filter
 • Årskurs -> kolumner
 • Ämne -> Rader
 • Bedömning -> Värden
 • Bedömning -> Filter
 • Datum -> Filter

 Skapa Pivotdiagram
 • Välj Infoga i Excelmenyn
 • Välj Pivotdiagram
 • Välj diagramtyp, det man får som förslag "grupperad stapel" fungerar fint.
 • Placera ut diagrammet (det kan läggas på en separat sida/flik om man vill det) där du vill ha det och ändra storlek efter önskemål.

 


Exempel men det finns massor av olika valmöjligheter i ExcelSätt igång och analysera!!