Neues Thema starten

redigera varandras reflektioner

Önskemål från pedagoger att kunna redigera varandras reflektioner eller att man kan skriva i samma reflektion och inte i egen ruta. Gäller både planering och lärlogg.


1 Person gefällt die Idee

Hej Jessica, 


Tack för ditt önskemål. Jag tar med mig det vidare till produktägare så kan de ha med det i åtanke vid framtida ändringar och förbättringar! 


/Unikum Kundstöd


1 Person gefällt das

Hej, Samma önskemål från Tierps kommun. 

Önskemål om att varning för att ta bort i alla lägen kommer upp i reflektion/analys. 

Nu raderas reflektion utan varning. 

Hej igen Unikum!  Önskemål från pedagoger att kunna redigera varandras reflektioner eller att man kan skriva i samma reflektion och inte i egen ruta. Gäller både planering och lärlogg.


Allt fler pedagoger hos oss upplever att det är ett problem att inte kunna skriva i samma reflektionsruta. Pedagogerna vill kunna påbörja en reflektion och att kollegan sen kan gå in och fortsätta reflektionen. Nu händer det att de skriver någon annanstans och när de känner sig helt klara går de in i Unikum och klistrar in sin reflektion. Alltså ett dubbeljobb.

Hej,


Jag påminner produktägaren ang detta önskemål som jag vet att flera av er har.


/Unikum Kundstöd


1 Person gefällt das
Anmelden um einen Kommentar zu veröffentlichen