Neues Thema starten

Att föreslå tider för utvecklingssamtal

Många lärare har utvecklingssamtal med olika barn i olika årskurser, det kan t.ex röra sig om mentorsgruppen. Som det ser ut nu kan man endast lägga in föreslagna tider klassvis. Det innebär att man inte kan lägga in samma tider i varje åk eftersom VH då inte ser om tiden är bokad i en annan åk. Det blir också ineffektivt eftersom man behöver lägga in tider för varje klass. Hoppas det går att lösa.

Hej Solveig,


Jag tar frågan vidare.


/Unikum kundstöd

Hej. Borde inte föreslagna tider gälla enbart mentorsgruppen? Vi har många lärare som har mentorselever från flera klasser och har utvecklingssamtal olika dagar. Det blir väldigt rörigt för vårdnadshavare (och lärare) när dagar/tider måste blandas klassvis.

Pedagoger i förskolan önskar att de kunde förslå tider till enskilda barn och inte idag att det blir till alla i gruppen med tilldelad samtalsmall.1 Person gefällt das

Hej, Som det är just nu så behöver tid och mall tilldelas i exakt samma grupp, troligen kommer det göras ett omtag på samtalet och tilldela samtalstid då det som sagt kan röra till det med flera mentorer i gruppen.


/Unikum kundstöd.

Fortsätter på önskade utvecklingsområden samtal . Idag kan barnet bara ha en samtalsmall i taget tilldelad till sig. I förskolan kan vi ibland ha flera samtal igång, ex ett utvecklingssamtal och ett överlämning till skola. En önskan är att kunna ha flera samtalsmallar igång på ett barn. 


En önskan är även att fler än admin kan ta bort en samtalsmall, ex en felaktigt tilldelad mall. 

Hej Jessica, 


Jag tar med mig dina önskemål till produktägare så kan de titta på det är ändringar och förbättringar görs i Samtalsmodulen. 


/Unikum kundstöd

Hej!

Mina vårdnadshavare kan ej se de tider jag lagt ut för utvecklingssamtal. Min kollega kan se dem...


Vänliga hälsningar

Linda

Hej igen!

Varför kan inte vårdnadshavare se tiderna? Kan ni hjälpa mig?


Linda

Hej Linda! 


Man måste tilldela samtalet och tiderna i samma grupp. Det går inte att tilldela samtalsmallen i t.ex. "min mentorsgrupp" och tiderna i hemklassen. 


Ifall eleverna är kopplade till mer än en enhet måste vårdnadshavare först gå in på skolan innan de går till sitt barns samtal. Tips är att kika under "enhet" i vänstermarginalen. Där ska skolans namn stå, inte kommunens. 


Har du fortsatt problem, kontakta centralt ansvarig i din kommun så kan de skicka in ett ärende till oss via portalen, så kan vi undersöka vidare.

 

/Unikum kundstöd 

Hej


Vårdnadshavare kan inte se de tider vi lagt upp. Måste man lägga upp en mall innan, eller kan vi ha gjort något annat fel?


//Gunnar

Hej Gunnar, 


Man måste tilldela en samtalsmall och tiderna i exakt samma grupp. 


Ifall eleverna är kopplade till mer än en enhet måste vårdnadshavare först gå in på skolan innan de går till sitt barns samtal. Tips är att kika under "enhet" i vänstermarginalen. Där ska skolans namn stå, inte kommunens. 


Har du fortsatt problem, kontakta centralt ansvarig i din kommun så kan de skicka in ett ärende till oss via portalen, så kan vi undersöka vidare.


/Unikum kundstöd 

Det förstår jag, MEN måste man tilldela mall innan de kan se tiderna?

Ja man utgår alltid från mallen, då mallen visar de föreslagna tiderna när VH går in i samtalet.


/Unikum kundstöd

Anmelden um einen Kommentar zu veröffentlichen