Liten ordlista

  • SSO - Single Sign-On, lösning för att med en inloggning kunna komma åt flera olika system
  • IdP - Identity Provider, det system som säkrat identiteten hos en inloggad användare
  • SP - Service Provider, det system som användare vill nå, t.ex epost, IUP eller frånvaro
  • SAML - En standard för hur SSO-system kommunicerar med webbtjänster i samband med inloggning


Teknisk översikt över olika system och hur de hänger ihop med inloggningslösningen. Här behöver varje kommun ta fram en egen skiss för att kunna sätta upp det på ett bra och väl fungerande sätt. Det är en ganska komplex struktur och viktigt att man tar med alla aspekter ur både tekniskt perspektiv och användarvänlighet. Inte minst tänka på att många använder olika typer av enheter idag och måste komma åt sina tjänster från både dator, platta och mobil både hemma och på jobbet.