När ni implementerar en inloggningslösning för kommunens olika system är det väldigt viktigt för att inte säga kritiskt att den bygger på modern standard och att de system ni vill ansluta även "pratar" rätt "språk" dvs kan anslutas m.h.a. den standarden. 


Teknisk standard för inloggningstjänster

Det finns en standard för kopplingen mellan inloggningstjänster och webbtjänster som heter SAML 2. Moderna inloggningssystem behöver bygga på denna SAML-standard. Exempelvis Skolfederation förutsätter SAML-stöd. Det finns också andra sätt att ansluta webbtjänster till SSO-system, t.ex OAuth , och proxy-lösningar som kan behövas när äldre system skall anslutas till inloggningssystemet.


Skolfederation

SKL har tagit fram en standard för att smidigt kunna ansluta skolornas alla verktyg i en och samma inloggningslösning. Denna standard är Skolfederation. Vi som leverantörer ansluter oss till Skolfederation och kommunen blir medlem i Skolfederation för att underlätta integrationen mellan vald inloggningslösning och skolornas olika webb-tjänster.Unikum och många andra leverantörer inomskolans område är medlemmar i Skolfederation.

Tekniken i Skolfederation