Det finns många olika färdiga lösningar för säker och smidig inloggning som ni kan använda med Unikum. En viktig och stor fördel med en standardlösning från dessa är att leverantörerna dels har stor kompetens på området, dels att systemen kan tillhandahålla många olika inloggningsmetoder (vilket är ett måste), dels stöder de viktiga standards som behövs för säker och smidigit implementation och drift.


Exempel på leverantlrer, i bokstavsordning:

Dessa leverantörer kan svara på era frågor om hur kommunen kan göra inloggning säkrare och smidigare i era skolor. Alla leverantörer i listan används idag som verktyg för inloggning till Unikum.