Stödmaterial

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd
Så här jobbar du med Skolverksmatriserna i Unikum Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.finns nu inlagt i Unikum, i Skolbanken, som gröna matriser. Med....
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanlända
Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolans IM-program. Materialet finns för å...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.