Från Skolverket

Skolverkets filmer för förskolan
Informationsfilmer från Skolverket
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Allmänna råd - Systematiskt kvalitetsarbete (2012)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 at 1:21 E.M.
Stödmaterial - Kvalitetsarbete i praktiken (2015)
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Allmänna råd - om betyg och betygssättning (2018)
Denna ersätter allmänna råd för planering, klicka på bilden för att öppna.
Tis, 25 jan., 2022 at 11:23 F.M.
Allmänna råd - Måluppfyllelse i förskolan (2017)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 at 1:26 E.M.